Virtuvės vėdinimo sistemos valymas nuo riebalų

RIEBALŲ NEŠVARUMAI VIRTUVĖSE

Kaip atsakingi šios rinkos dalyviai, daug laiko praleidžiame mokydami klientus apie gartraukių ir ortakių valymo tvarką. Pastebėjome, kad daugelis restoranų tiesiog nežino, ko iš jų reikalauja priešgaisrinės saugos tvarka. Jie taip pat nežino, kas yra kruopštus virtuvės vėdinimo sistemos valymo darbas.

Komercinės virtuvės oro ištraukimo sistemos yra skirtos dūmams, garams ir kvapams šalinti, tačiau kas atsitinka, kai virtuvės gaubtas nėra tinkamai prižiūrėtas ir išvalytas?

 • Išsiskiriantys garai pasižymi dideliu riebalų kiekiu, kurie kaupiasi filtruose, gaubtuose, ortakiuose ir oro ištraukimo ventiliatoriuose;
 • Susidariusi riebalų masė yra labai degi ir yra viena iš pagrindinių priežasčių kilti gaisrams restoranuose;
 • Nešvarios sistemos priverčia ventiliatorių dirbti sunkiau, sunaudojant daugiau elektros energijos nei reikia;
 • Dėl nepakankamo vėdinimo atsiranda nemalonus kvapas;

Be to, kad susidaręs riebalų sluoksnis kelia gaisro pavojų, jis gali sukelti ir kitas pavojingas situacijas. Tai gali tapti rimtu užkrato šaltiniu ir platinti ligas, pelėsį, grybelį ir bakterijas. Reguliariai valydami virtuvės vėdinimo sistemas, restoranų ar pastatų savininkai ir pastatų valdytojai gali išvengti šios rizikos.

Galų gale restorano savininkas yra atsakingas už tai, kad virtuvės vėdinimo sistemos valymas būtų atliekamas tinkamai. Tai yra nešvarus ir sunkus darbas, tačiau kas nors jį visvien turi atlikti – tam esame mes.

ĮSTATYMAI

PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO ĮSAKYMAS NR. 64

167. Įmonėse, įstaigose ir organizacijose, gaminančiose maistą, atsižvelgiant į gamintojo rekomendacijas ir (ar) reikalavimus ir įmonės vadovo patvirtintą grafiką, bet ne rečiau kaip kartą per tris mėnesius, iš vėdinimo sistemų turi būti valomi jose susikaupę riebalai ir kitos nuosėdos. Valymo rezultatai turi būti įforminami raštu.

RIEBALŲ VALYMAS

Pagal įstatymą, virtuvės vėdinimo sistemos valymas nuo riebalų reikalingas visoms komercinėms maisto gaminimo įstaigoms Lietuvoje. Restoranuose, ligoninėse, viešbučiuose, darbuotojų valgyklose, darželiuose ir kitose maistą gaminančiose įstaigose virš viryklės yra gartraukis ir ortakiai, skirti iš pastato pašalinti garus ir dūmus.

Šios išmetamosios dujos ortakio viduje palieka nuosėdas. Stiprus riebalų kaupimasis vėdinimo sistemoje tiek restorane, tiek namuose sukelia gaisro pavojų.

NETEISINGAS VALYMAS

Įprastas virtuvės vėdinimo sistemų valymas gali būti pati svarbiausia paslauga iš atliekamų komercinėse virtuvėse. Tinkamas gartraukio ir ortakių valymas turi būti atliekamas profesionaliai ir laiku. Patalpų personalas, restoranų vadovai ir savininkai ne visada yra lengvai pasiekiami valymo metu. Tai reiškia, kad jie pasikliauna savo paslaugų teikėju dėl valymo atlikimo teisingumo.

Gartraukių ir ortakių valytojai arba valymo įmonės visada turėtų pateikti ataskaitas, kuriose būtų rodomos nuotraukos prieš valymą ir po jo bei svarbios pastabos ir rekomendacijos Jūsų sistemai nematomose arba sunkiai prieinamose vietose. Išsamios darbų atlikimo pažymos bei ataskaitos, perduotos užsakovams, gali būti reikalingos draudimo atstovams ir priešgaisrinės saugos kontrolieriams.

Nepaisant to, kad gausite ataskaitas ir pažymas, vis tiek yra svarbu, kad jūs fiziškai patikrintumėte kaip atlikti darbai. Deja, bet nėra retas atvejis, kai valytojai išvalo tik iš išorės matomas sistemos vietas, tad iš pirmo žvilgsnio – darbas atrodo atliktas teisingai.

Peržiūrėję ankstesnes valymo įmonių ataskaitas, pas klientus, randame šokiruojančių staigmenų. Matome, kad valytojai ne kartą naudoja senas nuotraukas. Kraštutiniais atvejais nuotraukos net nesusijusios su objektu, kuriam buvo skirta ataskaita.

Liūdna tiesa yra tai, kad restoranų savininkams dažnai įsiperša nekvalifikuoti valymo rangovai. Jie verčia jus patikėti, kad pakanka išvalyti tik dalį gaubto ir prisegti pažymą. Tai nėra pakankama laikantis valdžios institucijų ir draudimo kompanijų tvarkos. Deja, šis žinių trūkumas vėliau persekioja savininkus kilus gaisrui.

Remiantis mūsų patirtimi, yra sunku rasti virtuvės vėdinimo sistemų valymo įmones, kurios iš tikrųjų supranta riziką, susijusią su teisingu valymu. Kuo geriau žinote ir suprantate ko reikalaujama – tuo geriau galėsite pasirinkti tinkamą rangovą. Tinkamas virtuvės vėdinimo sistemos valymo rangovas užtikrins tinkamą aptarnavimo kokybę ir padės išvengti problemų, susijusių su priešgaisrine sauga.

Galų gale, visi visuomet žino ką nors, kas virtuvės vėdinimo sistemų valymo versle dirba pigiau. Tačiau visuomet išlieka faktas, kad Jūs, kaip valymo darbų užsakovas, tikitės, kad Jūsų vėdinimo sistemos valymo darbai bus atlikti teisingai.

GAISRAS DĖL RIEBALŲ

Maždaug vieną iš trijų restoranų gaisrų sukelia riebalai. Įprastas virtuvės vėdinimo sistemoje kilusio gaisro scenarijus yra toks:
1. Ant viryklės užsidega liepsna.
2. Ugnis pasiekia filtrus virš viryklės, esančius virtuvės gaubte ir jie užsidega.
3. Įjungus oro išmetimo ventiliatorių, oro srautas traukiamas į gaubtą, per filtrus ir liepsna įtraukiama į ortakį.
4. Ortakio viduje esant dideliam kiekiui riebalų nuosėdų, kurios veikia kaip kuras, ugnis pasklinda po ortakį, galbūt per visą ilgį iki stoginio ventiliatoriaus. Ugnis gali kilti ortakiais per daug pastato aukštų.
5. Ugnis pasiekia stogo dangą arba ortakiai pradega bet kuriame tarpiniame aukšte, taip plėsdami gaisro pavojų į kitas patalpas.

TINKAMAS VALYMAS

Tinkamas visos virtuvės vėdinimo sistemos valymas apima:

 • Riebalų išmetimo ventiliatorius;
 • Ortakius;
 • Gaubtų vidų;
 • Riebalų gaudykles;
 • Riebalų filtrus ir revizines angas;

MŪSŲ DARBO PROCESAS

 1. Pirmo apsilankymo metu įvertinamas vėdinimo sistemos užterštumo lygis ir sudėtingumas. Sudaromas darbų planas. Atliekama fotofiksacija.
 2. Atvykus į objektą, reikalingose vietose, virtuvės įranga, sienos ir kiti pažeidžiami objektai uždengiami plėvele, kad būtų užtikrinta švara ir apsauga nuo cheminio poveikio.
 3.  Į riebalais užterštus ortakius įleidžiamas šepetinis robotas, kurio paskirtis yra paskleisti specialias chemines putas ir didelės galios variklio varomais  šepečio apsisukimais iššveisti atšokusius riebalus. Riebalų nuotėkos surenkamos tam pritaikytoje talpoje.
 4. Gartraukis valomas aukšto slegio įrankiu paskleidžiant chemines putas ir plaunant ypatingai aukšto slegio sūkurine vandens srove.
 5. Nurenkamos visos plėvelės ir kitos darbinės atliekos.
 6. Atliekama atliktų darbų apžiūra, kad įsitikinti darbų kokybe ir suformuojama darbų ataskaita bei atliekama fotofiksacija.
 7. Objektą paliekame tik įsitikinę, kad darbai atlikti nepriekaištingai ir darbo vietoje švaru.

Populiariausios paslaugos

Vėdinimo sistemos valymas nuo riebalų
Daugiau...
Gartraukių plovimas
Daugiau...
Slėginis plovimas
Daugiau...